Empowerment of Texile Workers

EMPOWERMENT OF TEXTILE WORKERS

Den första januari 2012 inledde Nimba projektet "Empowerment of textile workers" i samarbete med organisationen Kudumbam som har sitt säte i delstaten Tamil Nadu i södra Indien.

I Indien är textilindustrin en viktig inkomstkälla för en stor del av befolkningen. Mer än 90 % av all kläd-tillverkning som sker här exporteras utomlands och hamnar så småningom i våra klädbutiker här hemma.

Även om textilindustrin innebär en inkomst och arbete för miljontals indier, finns det många mörka sidor inom branschen. Barnarbete, som är förbjudet enligt indisk lag, förekommer ofta. Många gånger beror det på att flickor själva förfalskat sina födelsebevis för att få jobb. Andra gånger gör en agent det åt dem.

Agenter försörjer sig genom att ge lån åt familjer på landsbygden vars skörd slagit fel. Räntan är orimligt hög och när familjen inte längre klarar av de skyhöga avbetalningar föreslår ofta agenten att dottern kan arbeta av skulden i en textilfabrik.

Arbetsmiljön i de indiska textilfabrikerna är långt ifrån vad vi är vana vid här hemifrån. Förutom sexuella trakasserier och penalism är obetald övertid vanligt förekommande. Det är ingen sällsynthet att arbetarna står upp i 12 timmar om dagen i en lokal där temperaturen ligger på närmare 40 grader. Trots detta låter man ofta vattenflaskan stå, eftersom toalettbesöken räknas och övervakas. De flickor, för det är oftast flickor som rekryteras, som arbetar i textilfabrikerna bor för det mesta i anslutning till fabrikerna under vedervärdiga förhålllanden. Föräldrarnas skuld, som de arbetar för att betala av, minskar aldrig. Fackligt arbete tolereras inte. Att få tillåtelse att åka hem för att hälsa på sin familj är en sällsynthet.

De tio flickor som ingår i vårt projekt kommer från denna miljö, de har alla erfarenhet av den grymma textil-branschen. Det ständiga bullret har gjort att en flicka hör dåligt. En annan har andats in så mycket ludd från trådrullarna att hon har svårt att andas. Alla har de med sig tuffa minnen från vad de upplevt. Dessutom kommer de ha svårt att hitta någon att gifta sig med, eftersom de arbetat utanför hemmet utan någon familjemedlem som förkläde.

I samarbete med Kudumbam vill vi inom Nimba ge dessa tio flickor en alternativ framtid. Med hjälp av insamlade pengar ska vi bygga ett hjälpcenter där flickorna kommer att utbildas till ett yrke så att de kan tjäna egna pengar. De kommer att få lära sig att tillreda gödningsmedel, att ta hand om sjuka djur, sköta en plantskola eller bli sömmerskor i hemmet. Alla flickor kommer även att undersökas av läkare för att få råd och hjälp med sina hälsoproblem.

För att sprida kunskapen om vad textilbranschen innebär för de som hamnar där, och knacka hål på myten om att det är ett bra liv, kommer Kudumbam att hålla i en informationskampanj och workshops om ämnet i ett flertal byar.

Här kan du läsa den senaste rapporten från Kudumbam.

Tycker du att "Empowerment of textile workers" verkar vara ett bra initiativ? Hjälp oss gärna att kunna fortsätta, här hittar du information om hur du kan stöda oss.

KONTAKT

 

Nimba Sweden

c/o Albins folkhögskola

Eriksgatan 108

261 33 Landskrona

info(at)nimbasweden.org

Bg 417-1674

Org. nr 802453-1827