Våra projekt

VÅRA PÅGÅENDE PROJEKT

I detta projekt får 10 tjejer som tidigare jobbat i textilfabriker under usla arbetsförhållanden möjlighet att utbilda sig inom ett yrke som de kan sköta i sin hemby, exempelvis som skräddare, sköta plantskolor eller tillverka ekologiska gödnings- och bekämpningsmedel.

 

Utöver detta erbjuds en rättighetsutbildning där de får möjlighet att lära sig och diskutera om sina rättigheter som kvinnor, arbetare och bönder. Kudumbam åker också till olika byar för att informera om förhållandena inom textilindustrin.

 

Målet med projektet är att, på ett konkret sätt, ge tjejerna en ljusare framtid med varaktig inkomst, men även att höja medvetenhet om arbetsförhållandena inom textilindustrin dels bland byborna och dels till en statlig nivå för att kräva en implementering av de lagar som finns.

 

Detta projekt utförs i samarbete med Kudumbam, en lokal utvecklingsorganisation som varit verksamma sedan 1982 i delstaten Tamil Nadu i södra Indien.

 

Mero Pathshala betyder Min Skola och är ett utbildningsprojekt som startades år 2011 och drivs av Villy Chettri, en indisk socialarbetare som i hela sitt liv jobbat för att stödja utsatta personer i Indien och Nepal.

 

Skolprojektet är placerat i ett slumområde i Nagaland, norra Indien, där det bor marginaliserade grupper som inte får någon hjälp ifrån det indiska samhället. Syftet med projektet är därför att ge grundkunskaper så att de kan bryta sig ur denna marginalisering. Syftet med undervisningen är att bland annat lära barn matte samt läsa och skriva på hindi och engelska.

 

KONTAKT

 

Nimba Sweden

c/o Albins folkhögskola

Eriksgatan 108

261 33 Landskrona

info(at)nimbasweden.org

Bg 417-1674

Org. nr 802453-1827